तिम्रै...

July 15, 2013 | सिद्दीक अन्सारी | 0 comments

यो गजल तिम्रै थियो, यो कलम पनि तिम्रै

यो जिन्दगी तिम्रै थियो, यो साँस पनि तिम्रै।

तिमि बाहेक को नै थियो, सबै सौगातहरु तिम्रै

हरेक दिन हरेक रातहरु, हरेक प्रभातहरु तिम्रै।

मेरा खुशीहरु तिम्रै थिए, मेरा इच्छाहरु तिम्रै

मेरो जीवनको सार अनि सारा सदिक्षाहरु तिम्रै।

तिम्रै थियो आकाश मेरो, मेरो धर्ती पनि तिम्रै

मेरो आवेशका गन्थनहरु, मेरो अर्ती पनि तिम्रै।

मलाई डोर्याउने हातहरु, रमाइला साथहरु तिम्रै

ती आवाजहरु सान्त्वनाका मेरा सम्मानहरु तिम्रै।

मेरो जीवनभरीको प्रित अनि मेरा गीतहरु तिम्रै

ती मीठा अतितका सम्झना, मेरा वन्दनाहरु तिम्रै।

तिम्रै थियो त्यो बाटो अनि मेरा चालहरु तिम्रै

म सुस्ताउने ठाउँको   त्यो पर्खाल पनि तिम्रै।

मेरो यात्राको प्रारम्भ अनि अन्त्य पनि तिम्रै

सकिएन कहिल्यै पुग्न त्यो गन्तव्य पनि तिम्रै।।

Comments

Post Your Comment

Database based Nepali Date Converter

Convert Nepali date (B.S.) to English Date (A.D.) or Vice-Versa

Nepali Date
Gregorian Date

From 1900-01-01 A.D. to 2020-12-30 A.D.

From 1956/09/19 B.S. to 2077/09/15 B.S.

 

Download Nepali Date Converter

Like us on Facebook

Follow me on Google Plus

Follow me on Twitter